Erfaring fra spillutvikling? God til å veilede ungdom?
Da vet vi om en meningsfull jobb i Drammen.


Danvik Folkehøgskole – Mediefolkehøgskolen - er med sine knappe 200 elever en av Norges største folkehøgskoler. Skolen ligger sentralt i Drammen og har spesialisert seg på mediefag som film, TV, radio, foto og sosiale medier, spilldesign, manusarbeid og skuespill. I tillegg har skolen et andreårs­tilbud for elever som får en praksiskontrakt i mediebransjen eller et tilbud om å starte ungdomsbedrift innen spilldesignfaget. Danvik er en populær folkehøgskole med god innsøking og høy faglig kompetanse. Danvik Folkehøgskole eies av «Stiftelsen Danvik» som er tilknyttet KFUK-KFUM og Normisjon.


Vi har nå ledig stilling som

Lærer/mentor på linja Spill og entreprenørskap, 40% fast stilling


Elevene på Spill og entreprenørskap har allerede lagt bak seg et år med spillutvikling og deltar nå på vårt andreårstilbud hvor vi lager ungdomsbedrifter med den hensikt å lage og utgi spill.

Vi leter derfor etter deg som har erfaring med spillutvikling, har vært med å gi ut spill og vet hvordan du bygger opp en bedrift, egen virksomhet el.l. Du må være en god veileder for ungdom og gjerne ha pedagogisk kompetanse.

Vi ser etter deg som har:

  • Laget og utgitt spill, fortrinnsvis profesjonelt, men hobbyutvikling, non-profit, og læringsspill er også relevant.
  • Omfattende og fleksibel kompetanse innen programmering, og/eller 3D-modellering og animasjon.
  • Kjennskap til og erfaring med en eller flere moderne spillmotorer, som f.eks. Unreal, Unity, Godot eller CryEngine.
  • Programmering og Visual scripting i minst en av disse spillmotorene
    og/eller 3D-modelleringssoftware og animasjonssoftware som Blender, 3D studio MAX, Maya eller Cinema 4D.

I tillegg må du ha forståelse for de underliggende prinsippene og teknikkene slik at du kan hjelpe studenter som velger å bruke annen programvare og andre teknikker. Det er også fint med en grunnleggende forståelse for prosjektstyring, spilldesign, level design og andre disipliner som inngår i produksjonen av et dataspill. Ellers er kunnskap om musikk og lyddesign, 3D printing og analoge spill som brettspill/kortspill og rollespill et pluss.

Vi ser altså etter en spillærer som bruker det beste i seg selv for å få frem det beste i andre. Du jobber tett sammen med faglærer på linja Spilldesign og grafikk, og dere deler til dels undervisningen i begge klasser ut fra faglige styrker.

Hos oss må du være effektiv og ha høy gjennomføringsevne. Skoleåret går fort og elevene har spill de skal lage. Du er reflektert, utviklingsfokusert og analytisk. På Danvik leter vi alltid etter bedre løsninger og nye måter å gjøre ting på.

Du må ha evne til å prioritere og se helheten - vi leverer til hele skolen og for hver enkelt elev samtidig.

Du ser hele eleven - fordi det faglige bare en én del av utviklingen hver elev er igjennom på Danvik.

Dette er ikke bare en skole, men også hjemmet til de fleste av elevene. Du er sentral i arbeidet med å skape trygge rammer for både faglig og personlig utvikling.

Til stillingen hører derfor også et sosialpedagogisk ansvar. Dette innebærer blant annet deltakelse på ulike arrangement, tilsynsvakt enkelte kvelder og helger, og oppfølging av elevene. Noe arbeid på kveldstid og i helger må derfor forventes. Stillingen følger et komprimert arbeidsår med fri i skolens ferier.


Vi tilbyr deg en hektisk og flott arbeidshverdag hvor du kan utgjøre en forskjell for ungdommer på vei inn i voksenlivet. Mange av dem med et ønske om en framtid i spillbransjen. Du får jobbe med dyktige kollegaer med fokus på å levere medieundervisning av høy kvalitet. Vi håper du har engasjement, er fleksibel og samarbeider godt.

Vi følger et komprimert arbeidsår som innebærer mye jobb når ting står på, men også mye fritid med for eksempel fri alle skolens ferier (et folkehøgskoleår gjennomføres på 35 uker).

I tillegg får du lønn i henhold til tariff og en god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Vi tillegger personlig egnethet stor verdi. Lojalitet til skolens verdigrunnlag er viktig for oss
Du må framlegge politiattest ved ansettelse

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte assisterende rektor Kirsti Hansen Demény på telefon 922 03 076 eller på e-post kirsti@danvikfhs.no

Søknad sendes rektor@danvikfhs.no innen 31.03.22.

Ved siden av søknaden ønsker vi eksempler på eget arbeid, portfolio og spill eller demoer.