En kollektiv kunstform

Enhver scene- eller filmproduksjon er resultatet av et kollektivt arbeid mellom aktører som kan sitt håndverk og som stiller opp for kollegene. En skuespiller må ha evne til å konsentrere seg om forskjellige prosesser. Hen må være lyttende og tilstede for sine medskuespillere, må ha skarp forestillingsevne og hen må ha evnen til å observere omgivelsene og menneskene rundt seg. I løpet av året vil du trenes i alt dette.

Varierte metodikker

Konstantin Stanislavskij revolusjonerte i sin tid skuespillerfaget med sin forskning og søken etter organisk troverdighet i sceneframføringene og blir gjerne sett på som «den moderne skuespillerkunstens far». Arbeidet ved Skuespill for Scene og Film vil derfor ha en forankring i Stanislavskijs «De fysiske handlingers metode». Men da alle er individuelle med forskjellige behov i prosessene var Stanislavskij samtidig klar på at han ikke var fasiten til skuespillerkunsten. Med det i bakhodet vil vi gjennom året også søke inspirasjon og kunnskap blant andre velrenommerte pedagoger som Lee Strasberg, Stella Adler og Sanford Meisner fra den amerikanske grenen av Stanislavskij-metodikken (gjerne kjent som Method Acting), og fra de pedagogene som har alternative tilnærminger til skuespillerkunsten som Laban, Malmgren og Lecoq.

Kroppen som instrument

For å bli god til å spille et instrument må man øve og repetere. Kroppen og stemmen er skuespillerens instrument. I løpet av året trener vi jevnlig på fysikk, stemmebruk og artikulasjon.

Workshops

Ved Skuespill for Scene og Film søker vi å jevnlig hente inn bransjekunnskap fra gjestelærere som virkelig kan sine fag. Workshopene gir morsomme og lærerike avbrekk med emner som fungerer støttende i skuespillerfaget. Tilgangen vil variere fra år til år, men eksempler på gjengangere i løpet av et år er scenekamp, casting og improvisasjon.

Praksis på scene og film

I løpet av året øver vi oss på prosess og publikumsmøter i to større sceneproduksjoner, en til jul og en på våren. Elevene får også muligheten til å prøve seg foran kamera i kortfilmer i samarbeid med filmlinja og i en TV-dramaproduksjon i samarbeid med TV-linja. Danvik Folkehøgskole har ellers en høy frekvens av film- og medieproduksjon og vi søker å tilrettelegge for at elevene skal kunne få skuespillerpraksis i disse.

Velkommen til linjen Skuespill for Scene og Film!

En skuespiller bruker kun sine indre prosesser og sin ytre fysikk som instrument, og som elev på skuespillerlinja vil du få en systematisk innføring i verktøy som trener deg til å spille dette instrumentet.

Skuespill er en kollektiv kunstform som setter store krav til samarbeidsevner.

Som skuespillerelev får du mulighet til å jobbe individuelt, i grupper og i ensemble med klassen. Gjennom forskjellige sceneproduksjoner øver vi på forarbeid med omstendighetsanalyse, tekstarbeid, samspill og karakterbygging.

Vi utforsker også skuespill foran kamera, i samarbeid med linjene Film og TV-produksjon, og i klassens eget filmprosjekt. Hva er likt med sceneproduksjoner? Hva er forskjellig?

Skuespillerlinja har et godt samarbeid med Brageteateret i Drammen, og drar dessuten til Oslo for å ta pulsen på hva som rører seg i bransjen flere ganger i løpet av året.

Felles studieturer
2
🇺🇸
USA (Hollywood/Los Angeles)
Les mer
🇮🇳
India
Les mer

Q&A

Mer Informasjon

Hvor kan jeg bo — og hva koster det?

På Danvik har vi 60 dobbeltrom og 30 enkeltrom, i tillegg til noen elevplasser for hjemmeboere. Priser finner du her.

Hvem er læreren min? (1)

Aimi Wallumrød

Lærer på linjen Skuespill for Scene og film er Aimi Wallumrød. Aimi har vært ansatt på Danvik siden høsten 2007. Hun har drama- og teaterutdanning fra Høgskolen i Oslo, og har tidligere jobbet i både grunnskole og folkehøgskole. Aimi er årlig på turne med fortellerteater gjennom den kulturelle skolesekken. Hun er også forteller og kursholder innen teater. «All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst.» (Kolbein Falkeid)

Hvem er læreren min? (2)

Lærer på linjen Skuespill for Scene og film er Terje Halsvik. Terje er skuespillerutdannet med mastergrad fra Teaterhøgskolen i Helsinki. Han er også utdannet teaterpedagog fra Kunsthøgskolen i Oslo. Som skuespiller har han arbeidet både i frie grupper og ved teatre som Teatret Vårt, Riksteatret, Oslo Nye teater og Nordland Teater. Han har også blant annet undervist ved flere folkehøgskoler, ved universitetet i Utrecht og i det beryktede Sør-Afrikanske høysikkerhetsfengselet Pollsmoor som kunstnerisk leder i prosjektet «Help! I am free…»