Lurer du på hva de har gjort på filmlinjen i høst? Et av de mest spennende og krevende prosjektene er det vi på Danvik kaller «KORT!: På et filmset er det ofte mange fagfunksjoner som utfører oppgaver vi ikke tenker over. Gjennom prosjektet KORT! fyller elevene alle rollene både foran og bak kamera. På noen få dager skal filmelevene drilles i filmens organisasjonsstruktur.

Sunniva Lyle Sturzrehm (til venstre i bildet) fungerte som innspillingsleder og ledet en stor stab gjennom en lang opptaksdag. – Det var mye mer utstyr å rigge opp enn jeg trodde og mange hensyn å ta forteller Sunniva. Det å være innspillingsleder lærte meg å pushe de andre på laget til å rekke tidsfrister, som f.eks at skuddlisten fra foto måtte være klar til tiden jeg ga dem for å ferdigstille dagsplanen før opptak. Tiden på filmsettet var likevel ikke så stressende som jeg hadde ventet meg, og den veldig detaljerte dagsplanen min ble litt overflødig. Det var veldig gøy å være med på!

På neste prosjekt har du regi, hvordan oppleves det å være elev på filmlinjen?

– Det mest interessante for meg er muligheten til å være regissør, å kunne bestemme hvordan filmen skal se ut kunstnerisk, både på sett og i klippen, syns jeg har vært veldig spennende. Men også utfordrende med tanke på det å få alle til å jobbe sammen og forstå visjonen min, avslutter Sunniva.

Straks over nyttår starter arbeidet på filmlinjen med det vi kaller «Sluttfilm». Dersom du ønsker å se tidligere produksjoner kan du søke oss opp på YouTube.