Sjangere

Vi beveger oss gjennom sentrale sjangere innenfor litteraturen som dikt, barnebok, novelle osv. Du får jobbe med å utvikle din egen uttrykksform gjennom skriving, samtaler og lesing av tekster fra både medelever og etablerte forfattere. På slutten av året gir klassen ut en bok sammen.

Lesing

Vi leser tekster av etablerte forfattere for å øve opp sjangerkunnskap, analyse- og leseevne, samt få mulighet til å samtale om, og undersøke bruk av grep og virkemidler, slik at du kan bruke dem i egne tekster. Lesing og samtale omkring hverandres tekster står sentralt i undervisningen.

Skriving

Du får skrive korte tekster i klasserommet for å lære håndverksmessige grep, men også arbeide med større oppgaver i sjangere som barnebok, novelle og diktsyklus. På slutten av året fullføres et eller flere større selvstendige arbeider som trykkes i klassens felles bok.

Inspirasjon

Bruk av filmer, kortfilmer og filmklipp er viktige bidrag til inspirasjon og forståelse av en poetisk, essayistisk, episk og klassisk fortellerstruktur/ dramaturgi. Når vi løfter blikket mot ulike fag og uttrykksformer finner du kanskje akkurat det du vil bruke som inspirasjon til språk, struktur eller tema.

Samtaler

Gjennom diskusjoner om skriving, lesing og kunst, vil vi åpne blikket ditt, og hjelpe deg til å bli en profesjonell leser og forfatter. Hvordan skrive en roman? Hvordan skrive et dikt? Hvordan skrive en novelle? Hvordan skrive en barnebok? Hva med å skrive selvbiografisk? Hva betyr det å skrive?

Øvelsen "NÅ"

I denne øvelsen skriver vi ut fra øyeblikket, stemningen i rommet, uro, kroppslige følelser, hvordan lyset faller, tanker, vær, ja, selve øyeblikket og følelsen akkurat nå. Hensikten er å skjerpe følsomheten og blikket. En bonus er at det blir en fin minnebok over året på skolen, og at det ofte skrives noe som kan brukes inn i andre skriveprosjekter.

Velkommen til Skriv!

Et år på Skriv! er et år pakket med skriving i sjangre som novelle, teatertekst og barnebok. I løpet av året arrangerer og deltar du på opplesninger hvor du leser din egen tekst for et større publikum. Sammen med radio- og podcastlinja lager vi lyddrama, så teksten du skriver kan høres som lyddrama og gis ut på Spotify hvis du ønsker det.

Klasseturen til Paris er en av årets mange høydepunkter. I Oslo besøker vi forlag, og til oss i Drammen kommer noen av landets beste forfattere på besøk.

Likevel er det hverdager det er flest av, og disse dagene arbeider du som elev på Skriv! med å skrive, og lese dine medelevers tekster. Årets store mål og oppgave er klassens felles bokutgivelse. I denne boka er det elevene som inntar alle rollene som er knyttet til en utgivelse. Klassen er forfattere, redaktører, omslagsdesignere, markedsførere osv., hele tiden under veiledning fra de to lærerne på linja, som er etablerte forfattere.

Linjespesifikke studieturer
1
🇫🇷
Frankrike (Paris)
For linjene:
Skriv!
Les mer
Felles studieturer
2
🇺🇸
USA (Hollywood/Los Angeles)
Les mer
🇮🇳
India
Les mer

Q&A

Mer Informasjon

Hvor kan jeg bo — og hva koster det?

På Danvik har vi 60 dobbeltrom og 30 enkeltrom. Vi har også noen elevplasser for hjemmeboere. Priser finner du her.

Hvem er læreren min? (1)

Inger Bråtveit er lærer på linjen Skriv! Inger debuterte i 2002 med romanen Munn mot ein frosen fjord, og har seinare gitt ut fire romanar, ei diktsamling og ei barnebok. Siste roman Dette er også vatn (2018). Inger har mottatt flere stipend og priser, bla. Nynorsk litteraturpris, og nominert til Kritikerprisen. Inger har vore medredaktør av litteraturtidsskriftetet Vagant, og sekundæromsetjar for Det Norske Bibelselskap sitt prosjekt Bibel 2011. Hun arbeider også ved Universitetet i Göteborg, ved Litterær Gestaltning på Akademin Valand.

Bibliografi:2018 – Dette er også vatn, 2015 – AliceA4, 2009 – Loveprosjekt, 2008 – Siss og Unn, 2002 – Munn mot ein frosen fjord

Hvem er læreren min? (2)

Bjørn Esben Almaas er lærer på linja Skriv! Bjørn Esben debuterte i 2001 med den kritikerroste novellesamlingen Costa del Sol. Har siden gitt ut romanene Katzenjammer (2003) og Sov eller snakk om kjærlighet (2009). Han har holdt en lange rekke skrivekurs for barn, ungdom og voksne. Han underviser også ved Westerdals School of Comunication og Forfatterstudiet i Bø. ”Ofte tenker jeg på at mitt liv kunne ha tatt en annen vending om jeg bare hadde lært å danse.”