Danvik Folkehøgskole har vært et naturlig valg for mange mediefolk som i dag har sitt yrke i bransjen. Skolens fagprofil og fokuset på høyt kvalifiserte lærere fra mediebransjen har vært noe av nøkkelen i dette arbeidet. Mediene er i rask utvikling, nye verktøy og plattformer er en del av morgendagens kommunikasjon. Nå vil Danvik være først ute med Virtuell Produksjon.

Linjeleder i film Bjørn Erik Pihlmann Sørensen på opptak i et LED Volum.

Filmlinjen på skolen har i mange år fungert som et springbrett for unge talenter som vil fortelle historier på film. De siste årene har Virtuell Produksjon vokst frem som et teknologisk verktøy for TV- og filmbransjen. Teknikken gir nye og uante kreative muligheter, og behovet for kompetanse innen teknologien er skrikende. Vår linjeleder på film, Bjørn Erik Pihlmann Sørensen mener det ligger stort potensiale for ungdom i å bli del av den nye teknologibølgen, som foreløpig i Norge ligger bak filmutdanningene i utlandet.

Vi har bedt Bjørn Erik forklare hva som er så spesielt med Virtuell Produksjon?

– Teknikken fikk sitt absolutte gjennombrudd i 2019, når Disneys Madalorian ble lansert forteller han. Pandemien var også en medvirkende faktor til at teknologien ble tatt i bruk. Det var vanskelig å gjennomføre reiser og dermed ble mange filmopptak utsatt. Virtuell Produksjon i studio ble derfor løsningen, og erfaringene har ført til en voldsom utvikling av teknologien i internasjonal filmproduksjon. Fra bare tre såkalte LED Volum i 2019, er det nå etablert mer enn 300 slike studioer globalt. I Norge er det planer om å bygge flere slike for å dekke behovet som kommer, men utfordringen vil være mangel på kompetanse. Etterspørselen øker i takt med oppblomstringen av Virtuell Produksjon, og det er ventet at folk med denne type kompetanse vil være svært ettertraktet i tiden fremover.

En av mulighetene innen Virtuell Produksjon er å benytte et LED Volum.

Hva er det som er så spesielt med denne type produksjon?

Virtuell Produksjon må man se på som et verktøy, på lik linje som man benytter et kamera eller lys på et filmsett. Prinsippene er veldig enkle og handler om å skape optiske illusjoner. Dette har man gjort opp gjennom hele filmhistorien med bak- og front prosjektering av bilde for å illudere et landskap eller endre miljøer bak skuespillerne. I moderne tid har greenscreen vært den foretrekkende teknikken, hvor skuespillerne filmes i et grønt studio og omgivelsene legges på etter at opptakene er ferdig. Dette krever at skuespillere og filmskapere kun kan forholde seg til fantasien om hvilke miljø de faktisk opererer i. For Mandalorian ville det vært svært krevende å fjerne alle grønne refleksjoner i hovedpersonens rustning, og var en av grunnene til at filmskaperne valgte å filme i et LED Volum, hvor omgivelsene ble reflektert direkte i det skinnende metallet til Mandalorian.

Med Virtuell Produksjon er ulike teknologier integrert i hverandre, MotionCapture, CGI, og tracking, som alt spilles av gjennom Epics spillmotor Unreal Engine (eller andre tilsvarende program). Alt fanges umiddelbart og i realtime av kamera og miljøet responderer i parallakse med kameraets bevegelser, som gir opplevelse av et realistisk 3D rom. Opptakene er ferdig og kan klippes sammen til ferdig film uten å legge til miljøer i etterkant, slik man må med greenscreen.

I programmet Unreal Engine gjør man raskt endringer som trengs for å optimalisere scenen.

Verdien for filmskaperne er at man i større grad får en nærhet til omgivelsene og kan respondere på dem i realtime. Dessuten har man hundre prosent kontroll, eksempelvis vil man kunne gjøre opptak i soloppgang hele dagen fremfor en time, som man ville gjort ute på location. Andre fordeler er at miljøet kan tilpasses nøyaktig den scenen du jobber med, flytte på en bygning eller endre lysforhold osv. Alt ved hjelp av noen få tastetrykk. Dette gir fleksible løsninger, opptaksdagen kan flyttes mellom ulike scener, kanskje på en restaurant i Spania før lunsj og til en fjelltopp på Sunnmøre etter lunsj. Alt uten å flytte crew og skuespillere en eneste meter, og samtidig være i et trygt og kontrollert miljø.

Bjørn Erik instruerer skuespillerne på taket av en bygning, alt satt sammen inne i et LED Volum.

Virtuell Produksjon har også vist seg å ha en bærekraftig gevinst, som er viktig i den grønne omstillingen. Det å holde et filmteam på samme sted uten lange reiser, er både miljøvennlig og kostnadseffektivt for en filmproduksjon, og et viktig argument for filmprodusenter også i Norge mener Bjørn Erik.

Men Virtuell Produksjon kan fremstå som veldig avansert og kostbart?

Hjertet i Virtuell Produksjon ligger i spillmotoren Unreal Engine, utviklet for spillbransjen, men nå også et viktig element i arbeidsflyten for VP. Lærer du deg å bruke dette programmet vil veldig mye være gjort, for det er en avansert og kraftig softvare. I kombinasjon med å forstå hvordan en filmproduksjon er organisert vil veien til en karriere innen Virtuell Produksjon være kort. Det er riktig at dette er kostbar teknologi, men UE er gratis for alle, så har du en PC kommer du langt. Store LED Volum vil derimot kun være installert i studioer, men tracking teknologien er lett tilgjengelig og kommer også i mobilversjoner. Her går utviklingen fort og det er mange muligheter. Målet for bransjen er at alle skal kunne bruke verktøyet, ikke bare Mandalorian eller dyre Hollywood produksjoner, men også små filmer. Blir du dyktig på området vil du være med å forme morgendagens film og TV-produksjoner.

Tracking av kamera er et viktig element i Virtuell Produksjon. Det finnes avanserte og kostbare løsninger som ofte brukes i LED Volum, men det finnes også enkle trackinger som kan gjøres med en mobiltelefon.

Danvik med Virtuell Produksjon høres forlokkende ut, men hvorfor skal man kaste seg på dette som veldig få har hørt om?

ChatGPT eller andre Kunstig Intelligens løsninger har den siste tiden fått mye oppmerksomhet, og det er ikke uten grunn. Dette er verktøy som vil prege mye av den kreative bransjen i årene som kommer, på godt og ondt. Jeg nevner dette fordi teknologien i KI er ofte knyttet opp mot teknikker i Virtuell Produksjon. Vi snakker om metahumens, som allerede benyttes i UE, ulike måter å sette sammen miljøer på og kanskje retninger som enda ikke er oppdaget. Vi står midt i en revolusjonerende teknologisk tid som vil påvirke den kreative utfoldelsen og måten film og TV-produksjon lages. De som hopper på nå vil være blant de første som er med på denne bølgen inn i fremtidens norske film og TV-bransje.

Kompetanse innen Virtuell Produksjon som verktøy for fremtidig filmproduksjon vil være en stor og viktig fordel i bransjen.

Bjørn Erik er så overbevist om at dette vil være fremtiden at han selv har studert teknikken ved prestisjetunge National Film & Television School i London. Certification in Virtual Production and Realtime Technology programmet er støttet at Warner Brothers Access og Story Futures hvor Britisk forskning og innovasjon på området vies stor oppmerksomhet. Innen 2030 anslår Britene å nå målet om en million nye arbeidsplasser innen kreativ kulturnæring bare i UK. Det viser noe av realitetene knyttet til den nye teknologien.

I tillegg jobber for tiden Bjørn Erik også med det som kan bli Norges første kortfilm laget i et fullskala LED Volum.

Les mer om vår nye linje Virtuell Produksjon her!