Lær å drifte en kanal

På denne linjen vil dere sammen starte og drive en YouTube-kanal. Gruppen skal bli enige om hvilket innhold kanalen skal ha, og dere må tenke ut konsept for videoene.

Design og markedsføring

Dere skal lage grafiske uttrykk på kanalene, sendeplaner og plan for markedsføring. Dere vil få veiledning underveis, og dere vil få tips og råd fra erfarne youtubere.

Studentbedrift

Linjen er knyttet opp mot Ungt Entreprenørskaps bedriftsopplegg for studenter, der man lærer hvordan oppstarten av en bedrift foregår og alt det praktiske rundt dette, som idéutvikling, organisering, rollefordeling og drift.

Lys og studio

Skolen har tilgang til et stort fotostudio og et dedikert studio for SoMe-opptak. Kunnskaper om lyssetting og lysdesign kan løfte dine produksjoner.

Velkommen til linjen for YouTube og Entreprenørskap!

Hvis du vil bli youtuber og vil utvikle deg sammen med andre kule folk som har gjort det før, kan denne linjen hjelpe deg med å nå målet.

I starten av skoleåret vektlegges det entreprenørmessige ved en virksomhet, der man gjør analyser av markedet og ser på hvilke muligheter man har for å utvikle bedriften. Basert på dette vil skolen komme opp med et opplegg skreddersydd til bedriften, og i samtaler med en ekstern veileder utarbeide en plan for året.

Gjennom å drive med YouTube og entreprenørskap lærer man mye om å skape innhold rettet mot en spesifikk målgruppe. Man lærer å filme, klippe og generelt utvikle seg i kreativ retning. Videre lærer man å markedsføre seg selv og kanalen. Dette er veldig nyttige kunnskaper og egenskaper å ta med seg videre i livet. Det å ha startet og å ha drevet en YouTube-kanal vil gjøre deg til en meget aktuell kandidat i en mengde mediebedrifter. Mange av Danviks samarbeidsbedrifter ønsker denne kompetansen. Danvik klarer knapt å levere nok praktikanter til andreårsordningen med praksisplasser som har nettopp denne kompetansen. Vil du bli en av dem?

Linjespesifikke studieturer
1
Felles studieturer
2
🇺🇸
USA (Hollywood/Los Angeles)
Les mer
🇮🇳
India
Les mer

Q&A

Mer Informasjon

Hvor kan jeg bo — og hva koster det?

På Danvik har vi 60 dobbeltrom og 30 enkeltrom, samt noen ledige elevplasser for hjemmeboere. Se priser her.

Hvem er læreren min?

På linja vil det være mange gjestelærere, men hovedansvaret og kontaktlærer er Håkon Jacobsen som er linjelærer for Innholdsproduksjon for sosiale medier. Håkon er utdannet fotojournalist, men har jobbet i mange år med forskjellige former for visuell historiefortelling.